WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
.
Wydział Organizacyjny - Naczelnik Hanna Sitkowska
ZAKRES DZIAŁANIA

Sekretariat
pok. 22 - A. Janelt  tel. (0-prefix-68) 347 4 503
Fax (0-prefix-68) 384 27 47

pok. 29 - H. Sitkowska, J. Przybyła, telefon bezpośredni: (0-prefix-68) 384 38 30, tel. (0-prefix-68) 347 4 505
pok. 35 - W Piątyszek A. Adamczak (Radca Prawny), tel. (0-prefix-68) 347 4 508
pok. 25 - W. Lis., M. Tchórzewski, Ł. Czerwiński tel. (0-prefix-68) 347 4 507
pok. 26 - E. Pikuła, tel. (0-prefix-68) 347 4 599
pok. 27 - P. Zieliński, tel. (0-prefix-68) 347 4 506

--
Biuro Obsługi Interesanta
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 6 - G. Zwęgrodzka, W. Stachowiak tel. (0-prefix-68) 347 4 500

.
Biuro Rady
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 37 - M. Wolnik, tel. (0-prefix-68) 347 4 550
.

Wydział Finansowo-Gospodarczy - Naczelnik Alina Molicka
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 11 - A. Molicka, tel. (0-prefix-68) 347 4 511
pok. 10 - L. Babuszkiewicz, E. Krawczyk, L. Doba, tel. (0-prefix-68) 347 4 513
pok. 12 - E. Kolasa, J. Rubach, tel. (0-prefix-68) 347 4 514
pok.  6 -  L. Drożak, E. Piątkowska,  tel. (0-prefix-68) 347 4 515 i 347 4 516
pok.  8 -  L. Nowak, K. Glapa, A. Szewczyk, K. Sip tel. (0-prefix-68) 347 4 512

-
Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - Naczelnik Grzegorz Wysocki
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 17 - E. Mikołajczak, tel. (0-prefix-68) 347 4 533
pok. 20 - D. Bakies-Mikołajewska, R. Papierowski, M. Nowak, W. Mielcarek telefon bezpośredni: (0-prefix-68) 347 22 98, tel. (0-prefix-68) 347 4 531
pok. 13 - M. Fornalkiewicz, I. Krokos, tel. (0-prefix-68) 347 4 532
pok. 19 - G. Wysocki, tel. (0-prefix-68) 347 4 530

-
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - Naczelnik Grzegorz Nowak
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 33 - G. Nowak, telefon bezpośredni: (0-prefix-68) 347 23 31, (0-prefix-68) 347 4 540
pok. 34 - B. Matuszczak,  zastępca naczelnika, tel. (0-prefix-68) 347 4 541
pok. 31 - A. Paprzycka, E. Kruk  tel. (0-prefix-68) 347 4 542
pok. 32 - Z. Jóźwiak, tel. (0-prefix-68) 347 4 543
pok. 35 - J. Bączkowska, M. Rogozińska, T. Spiralski, tel. (0-prefix-68) 347 4 544 i 347 4 545

-
Straż Miejska - Komendant Tomasz Hibner
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 9 - T. Hibner, D. Nowicki, R. Angiel, R. Świniarek, G. Hegenbart, tel. (0-prefix-68) 347 4 560

-
-
Wydział Spraw Obywatelskich - Naczelnik Jadwiga Lotka
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 1 - J. Lotka, tel. (0-prefix-68) 347 4 520
pok. 5 - T. Barska, K. Tomiak, E. Rogozińska, tel. (0-prefix-68) 384 23 30, tel. (0-prefix-68) 347 4 522 i 347 4 523

-
Gminne Centrum Informacji - Kierownik Wojciech Lis KLIKNIJ
ZAKRES DZIAŁANIA
ul. Roberta Kocha 12a
Tel. (0-prefix) - 384 27 36
Email: gci@wolsztyn.pl
Katarzyna Jęczmionka, Danuta Anglart, Karolina Przybysz
Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik Bernadeta Zamelczyk
ZAKRES DZIAŁANIA

ul. 5 Stycznia 5
tel. (0-prefix-68) 384 35 55
B. Zamelczyk, A. Budzyn

Pion Ochrony
ZAKRES DZIAŁANIA
Pełnomocnik d/s Informacji Niejawnych - Hanna Sitkowska
pok. 29 - H. Sitkowska,  (0-prefix-68) 384 38 30, tel. (0-prefix-68) 347 4 505
Kierownik Kancelarii Tajnej - Marek Ćwiekliński
pok. 2 - M. Ćwikliński, tel. (0-prefix-68) 347 4 521
Stanowisko do Spraw Audytu i Kontroli Wewnętrznej
ZAKRES DZIAŁANIA
Stanowisko do Spraw Wojskowych i Obronnych
ZAKRES DZIAŁANIA
pok. 2 - M. Ćwikliński, tel. (0-prefix-68) 347 4 521
Stanowisko do Spraw Obrony Cywilnej, Przeciwpożarowej i Zarządzania Kryzysowego
ZAKRES DZIAŁANIA
H. Żok, tel. (0-prefix-68) 384 27 49
ul. 5 Stycznia 5
Pełnomocnik do Spraw Uzależnień
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 11 - A. Molicka, tel. (0-prefix-68) 347 4 511

Pełnomocnik do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ZAKRES DZIAŁANIA

pok. 31 - E. Kruk  tel. (0-prefix-68) 347 4 542

UM WOLSZTYN