PRZEJRZYSTA POLSKA
..
ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
.
ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
.
ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
.
ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
.
FACHOWOŚĆ
.
ZASADA ROZLICZALNOŚCI 
.

 

Akcja społeczna "Przejrzysta gmina", jest przygotowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, "Gazetę Wyborczą", Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy. 

Akcja ta jest przedsięwzięciem długofalowym, za pomocą którego wyżej wymienieni autorzy koncepcji oraz włączeni w jej realizację uczestnicy chcą się przyczyniać do promowania i nagłaśniania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy standardów jakości życia publicznego w gminach oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy lokalne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi grupami obywatelskimi chcą udoskonalać praktykę stosowania w swoich gminach zasady przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji, w oparciu o "Model wdrażania zasad" stanowiący załącznik zaproszenia. 

Akcja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to Laboratorium - realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - będące rocznym programem edukacyjnym z udziałem 16 gmin, po jednej z każdego województwa, wybranych spośród gmin uczestniczących w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Obywatel i Samorząd Lokalny" oraz tych, które cieszą się opinią aktywnych w swoim województwie i w których działają organizacje pozarządowe. Druga część to akcja masowa "Przejrzysta Polska" prowadzona przez "Gazetę Wyborczą", której istotą będzie dobrowolny udział gmin z całej Polski we wdrażaniu powyższych zasad za pomocą materiałów testowanych w Laboratorium.
.


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE