VI. ZASADA ROZLICZALNOŚCI 

Zgodnie z zasadą rozliczalności działalność instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków zaangażowanych w poszczególne działania oraz określenie odpowiedzialności konkretnych osób za podjęte działania. Gmina rozliczalna potrafi skutecznie poinformować społeczność lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach swojego funkcjonowania. 
 

(6.1.) Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" (obligatoryjne). 

Osoba odpowiedzialna: Justyna Mikołajewska 

Celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.

K S I Ą Ż E C Z K A

 

.
PRZEJRZYSTA  POLSKA