II. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

Zgodnie z zasadą braku tolerancji dla korupcji władze lokalne jasno deklarują, konsekwentnie demonstrują i wcielają w życie postawę braku tolerancji dla korupcji w swojej gminie. W gminie nietolerującej korupcji podejmowane są działania dla wyjaśnienia zaobserwowanych przypadków korupcji i likwidacji ich przyczyn, a ich przebieg i wyniki podawane są do publicznej wiadomości. 

ZADANIA: 

(2.1.) Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu (obligatoryjne).

Osoba odpowiedzialna: Wanda Piątyszek

Kodeks etyczny jest zbiorem zasad i wartości etycznych, wyznaczających standardy postępowania urzędników publicznych na rzecz realizacji szeroko rozumianego interesu publicznego. Kodeks etyczny jest podstawą opracowania kodeksu postępowania, który wskazuje na konkretne postawy, wzory zachowania w konkretnych sytuacjach (może on także zawierać wzory postępowania, którego należy unikać).
Kodeks etyczny może być opracowany jako samodzielny dokument lub pierwsza część kodeksu, który łączy obie funkcje (etyczny i postępowania). 

KODEKS ETYKI

(2.2.) Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Wolnik 

Kodeks styczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się radni.

.
PRZEJRZYSTA  POLSKA