P r a w o  w  g m i n i e 
.
Podatki i opłaty lokalne ZOBACZ
.
Uchwały podjęte przez Radę Miasta i Gminy Wolsztyn na sesji w dniu  25 maja 2006
-

ZOBACZ
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2006 rok. ZAŁACZNIKI
..

ZOBACZ
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na  wszczęcie procedury mającej na celu wynajem pomieszczeń biurowych.
..

ZOBACZ
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie  dotyczącej utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej  w Wolsztynie.
...

ZOBACZ
Uchwaław w sprawie: nadania Gimnazjum w Kębłowie imienia Krzysztofa Żegockiego.
..

ZOBACZ
Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.
..

ZOBACZ
Uchwała w sprawie : odwołania Sekretarza Gminy.
..

ZOBACZ
Uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/309/2006  Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Wolsztyn
..
..
-
Uchwały podjęte przez Radę Miasta i Gminy Wolsztyn na sesjach od 25 11 2002 roku - ZOBACZ
-
 Inne akty prawne - gminne i państwowe:
-

ŚCIĄGNIJ
 Statut Miasta i Gminy Wolsztyn.

ŚCIĄGNIJ
 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Wolsztyn.

ŚCIĄGNIJ
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

ŚCIĄGNIJ
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich z dnia 16 lipca 1998.

ŚCIĄGNIJ
 Kodeks Postępowania Administracyjnego.

ŚCIĄGNIJ
 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.

ŚCIĄGNIJ
 Budżet miasta i gminy Wolsztyn na 2002 rok.

ŚCIĄGNIJ
 Budżet miasta i gminy Wolsztyn na 2003 rok.

ŚCIĄGNIJ
 Budżet miasta i gminy Wolsztyn na 2004 rok.

ŚCIĄGNIJ
 Budżet miasta i gminy Wolsztyn na 2005 rok.
 Budżet miasta i gminy Wolsztyn na 2006 rok.

ŚCIĄGNIJ
 Zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

ŚCIĄGNIJ
 Zasoby mieszkaniowe gminy Wolsztyn. 

ŚCIĄGNIJ
 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ŚCIĄGNIJ
 Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn.
Ogólne zestawienie mienia komunalnego miasta i gminy Wolsztyn
.
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Przemęt, Siedlec, Wolsztyn na lata 2004 - 2015
.
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolsztyn na lata 2004 - 2011
.
 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wolsztyn
.
 Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich
.
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
-
Dane statystyczne:
.

ŚCIĄGNIJ
Stan ludności miasta i gminy Wolsztyn wg danych na dzień 31 grudnia 2005 - 27 KB

ŚCIĄGNIJ
Stan ludności miasta i gminy Wolsztyn wg danych na dzień 31 grudnia 2004 - 35 KB

ŚCIĄGNIJ
Stan ludności miasta i gminy Wolsztyn wg danych na dzień 31 grudnia 2003 - 32 KB

ŚCIĄGNIJ
Stan ludności miasta i gminy Wolsztyn wg danych na dzień 31 grudnia 2002 - 106 KB

ŚCIĄGNIJ
Stan ludności miasta i gminy Wolsztyn wg danych na dzień 31 grudnia 2001 - 48 KB
.
Pliki spakowane i pliki pdf  zapisz na dysku i rozpakuj.
.
UM WOLSZTYN 2006