Gminne Centrum Informacji
ul. Roberta Kocha 12
64-200 Wolsztyn
Tel. 384 27 36
Email gci@wolsztyn.pl
.

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2004 ROK

Europejski Rok Edukacji poprzez Sport


Styczeń

1 Irlandia przejmuje Prezydencję Rady Unii Europejskiej.

W Garmisch-Partenkirchen (Niemcy) rozpoczynają się obchody Europejskiego Roku Edukacji przez Sport.

Wchodzi w życie umowa handlowa między Unią Europejską a Egiptem.

20 Youth.Solid@rity.Day zorganizowany przez Parlament Europejski i Biuro Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej zgromadził w Brukseli (Belgia) 550 młodych ludzi z państw członkowskich UE.
21 Zostaje opublikowany roczny raport nt. Strategii Lizbońskiej. Posłuży za podstawę dyskusji do wiosennej sesji Rady Europejskiej 26 marca 2004 r.

Luty

5 EU i Wyspy Salomona podpisują trzyletnią umowę dwustronną dotycząca rybołówstwa. Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2005 r.
11 Peter Straub, przewodniczący Parlamentu w Baden-Württenbergu, zostaje wybrany na Przewodniczącego Komitetu Regionów.
12 UE podpisuje w Pekinie umowę dotyczącą turystyki z Chinami.
16-17 W Addis Abeba (Etiopia) odbywa się siódma sesja Zgromadzenia Parlamentarnego ACP-UE

Marzec

12 Unia Europejska składa gratulacje Raulowi Rivero, więzionemu kubańskiemu poecie i dziennikarzowi, uhonorowanemu przez UNESCO World Press Freedom Prize (Światową Nagrodą Wolności Prasy) w 2004 r.
18 W Ottawie (Kanada) odbywa się szczyt UE-Kanada.
22-23 W Atenach (Grecja) odbywa się sesja inauguracyjna Euro-Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 
24 Przewodniczący Romano Prodi przyjmuje w Brukseli Komisję Unii Afrykańskiej (African Union Commission - AUC)
25-26 W Brukseli (Belgia) odbywa się czwarta wiosenna sesja Rady Europejskiej. Głównym tematem obrad jest Strategia Lizbońska oraz ekonomia, polityka społeczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej. Rada otrzymuje również raport Prezydencji dotyczący Konferencji Międzyrządowej i przyjmuje deklarację dotyczącą zwalczania terroryzmu.

Kwiecień 

5 W Dublin Castle podpisana zostaje Karta Bezpieczeństwa Drogowego. Sygnatariuszami są: Bertie Ahern, Premier Irlandii, Seamus Brennan, Minister Transportu i Loyola de Palacio, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.
7 Deklaracja Przewodniczącego Romano Prodi’ego z okazji upamiętnienia 10 rocznicy ludobójstwa w Rwandzie.
13-15 Przesłuchanie Komisarzy z 10 krajów przystępujących do UE. Na trzy tygodnie przed rozszerzeniem Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich Parlament Europejski organizuje przesłuchania publiczne komisarzy wskazanych przez te państwa. Głosowanie w Parlamencie odbędzie się 5 maja w Strasbourgu.
27 W Brukseli wysoki przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Javier Solana, spotkał się z libijskim liderem, Muammarem al-Qadhfi’m 
30 Komisja Europejska wydaje Zieloną Księgę nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i wspólnotowego prawa zamówień publicznych i koncesji.

Maj

1 Wchodzi w życie Traktat o Przystąpieniu i dochodzi do skutku największe rozszerzenie Unii Europejskiej.
10
nowych państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry - to ponad 100 milionów nowych obywateli UE.

5 W Parlamencie Europejskim odbywa się formalne głosowanie nad przyjęciem kandydatur 10 komisarzy z nowoprzyjętych państw członkowskich UE. Rada ministrów formalnie nominowała 10 nowych komisarzy.
28-29 W Guadalajara (Meksyk) odbywa się szczyt Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby
29 W Guadalajara (Meksyk) odbywa się szczyt Trojka UE - Chili

Z okazji trzeciego szczytu UE - ALC (Ameryka Łacińska i Karaiby) w Guadalajara (Meksyk) odbywa się szczyt Meksyk - UE 

Czerwiec

1 wchodzi w życie układ stowarzyszeniowy między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu

Komisja Europejska wydaje Zieloną Księgę nt. równości i nie dyskryminacji w rozszerzonej Unii Europejskiej.

17-18 W Brukseli (Belgia) odbywa się spotkanie Rady Europejskiej. Rada na podstawie opinii Komisji oraz faktu, że Chorwacja spełnia kryteria polityczne określone przez Radę w Kopenhadze w 1993 r. oraz warunki uczestnictwa w procesie stabilizacji i stowarzyszenia określone przez Radę w 1997 r. podejmuje decyzję o uznaniu Chorwacji za państwo kandydujące do członkostwa i o rozpoczęciu negocjacji.

W czasie dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, 17 i 18 czerwca, szefowie rządów i państw UE przyjmują projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
22 W Tokyo (Japonia) odbywa się szczyt UE-Japonia
26 W Dromoland Castle, Country Clare (Irlandia) odbywa się szczyt UE-Stany Zjednoczone
29 W Brukseli (Belgia) odbywa się 2595 sesja Rady szefów państw i rządów. José Manuel Durao Barroso zostaje nominowany na Przewodniczącego Komisji, Javier Solana na Sekretarza Generalnego Rady i wysokiego przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a Pierre de Boissieu na zastępcę Sekretarza Generalnego. Szefowie państw i rządów zdecydowali, że z chwilą wejścia w życie Konstytucji Javier Solana zostanie nominowany na ministra spraw zagranicznych UE.

Lipiec

1 Holandia staje na czele Rady Unii Europejskiej
8 W Hadze (Holandia) odbywa się szczyt UE-Ukraina
20 Nowy Parlament Europejski wybiera Josepa Borrell’a Fontelles’a na Przewodniczącego Parlamenty Europejskiego
20-23 Otwarcie sesji plenarnej Szóstego Parlamentu Europejskiego wybranego w bezpośrednich wyborach powszechnych i powiększony rozpoczyna obrady pod przewodnictwem najstarszego członka Parlamentu - Giovanni’ego Berlinguer’a
22 Parlament Europejski akceptuje nominację José Manuela Barroso na nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Sierpień

12 José Manuel Barroso, desygnowany Przewodniczący Komisji Europejskiej, przydziela teki 24 nominowanym Komisarzom. Nowa Komisja Europejska rozpocznie działalność 1 listopada, pod warunkiem ozyskania akceptacji Parlamentu Europejskiego. Głosowanie Parlamentu dotyczyć będzie całej Komisji, a nie poszczególnych Komisarzy.
27 Komisja Europejska otwiera Liaison Office w Pristinie (Kosowo)

Wrzesień

14 Odbywa się pierwsze spotkanie Rady ds. stabilizacji i stowarzyszenia między UE i dawną jugosłowiańską republiką Macedonii.
26 Uroczyście obchodzony jest Europejski Dzień Języków
27 września - 8 października

Specjalne komisje Parlamentu Europejskiego przeprowadzają przesłuchania 24 desygnowanych Komisarzy przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim ostatecznie zatwierdzającym kandydatów.
 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2003 ROK

Styczeń

1 Grecja przejmuje Prezydencję Rady Unii Wspólnot Europejskich. UE świętuje 10-lecie Jednolitego Rynku.
15 Zostaje zainaugurowana pierwsza misja policyjna UE w Bośni i Hercegowinie.
26 W Atenach (Grecja) rozpoczynają się obchody Europejskiego Roku Niepełnosprawnych.
27-28 W Brukseli (Belgia) odbywa się konferencja ministerialna UE-ASEAN

Luty 

17 W Brukseli (Belgia) odbywa się nieformalne spotkanie Rady Europejskiej.

Marzec 

8 Na Malcie odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość społeczeństwa opowiada się za akcesją.
14 UE i NATO podpisują w Atenach (Grecja) Pakt na rzecz bezpieczeństwa.
19 Głosowanie w Parlamencie Europejskim. Raport dający zielone światło dla przyjęcia do UE w 2004 r. Cypru, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Czech i Słowenii zostaje przyjęty większością głosów.
20-21 W Brukseli (Belgia) odbywa się trzecie roczne wiosenne spotkanie Rady Europejskiej. Ministrowie podejmują decyzję o podwojeniu wysiłków zmierzających do wdrożenia Strategii Lizbońskiej dotyczącej konkurencyjności, zatrudnienia i wykluczenia społecznego. Ministrowie dyskutują również o sytuacji w Iraku.
23 W Słowenii odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość społeczeństwa opowiada się za akcesją.

Kwiecień 

9 Parlament Europejski opowiada się za przyjęciem do UE Czech, Estonii, Cypru, Litwy, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.
12 Na Węgrzech odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość społeczeństwa opowiada się za akcesją.
16 W Atenach (Grecja) zostaje podpisany Traktat Akcesyjny między UE a Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją.

Maj

11 Na Litwie odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość społeczeństwa opowiada się za akcesją.
16-17 Na Słowacji odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość społeczeństwa opowiada się za akcesją.

Czerwiec

7- 8 W Polsce odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość społeczeństwa opowiada się za akcesją.
10 Dania ratyfikowała Traktat Akcesyjny 10 państw. Ustawę ratyfikacyjną przyjął Folketing (Parlament), a następnie swó podpis złożyła Królowa Małgorzata.
15-16 W Czechach odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość społeczeństwa opowiada się za akcesją.
20-21 Rada Europejska zbiera się w Salonikach (Grecja). Rada uznała, że przedstawiony projekt konstytucji UE stanowi dobrą podstawę negocjacji w ramach Konferencji Międzyrządowej nt. przyszłości Europy. 

W tych samych dniach odbywa się Szczyt UE-Zachodnie Bałkany, na którym przywódcy UE deklarują, że przyszłość państw bałkańskich leży w obrębie UE pod warunkiem spełnienia przez nie kryteriów stabilizacji demokratycznej, państwa prawa i rozwoju gospodarki rynkowej. W Konkluzjach ze Szczytu Rada Europejska odniosła się także do roli stosunków transatlantyckich w umacnianiu stabilności międzynarodowej.

25 W Waszyngtonie D.C, USA odbywa sie szczyt UE-USA. Unia Europejska i Stany Zjednoczone podejmują decyzję o współpracy w walce przeciwko terroryzmowi i rozpowszechnianiu broni, o dzieleniu się informacjami dotyczącymi podejrzanych rachunków bankowych i o utworzeniu wspólnych zespołów śledczych. Przywódcy UE i USA odnieśli się także do sytuacji w Iranie i Korei Północnej oraz do "Mapy drogowej" na rzecz osiągania pokoju na Bliskim Wschodzie. 

Lipiec

1 Włochy przejmują Prezydencję Rady Unii Wspólnot Europejskich.

Wrzesień

14 W Szwecji odbywa się referendum w sprawie przyjęcia wspólnej waluty. Większość głosuje przeciwko przyjęciu euro.

W Estonii odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość opowiada się za akcesją.

W Cancún (Meksyk) odbywa się V runda konferencji ministerialnej w ramach Światowej Organizacji Handlu. Negocjacje obejmujące m.in. kwestie inwestycji, konkurencji, przejrzystych reguł w obszarze zamówień publicznych oraz ułatwień handlowych zostają zerwane w obliczu braku porozumienia stron.

18 Niemcy ratyfikują Traktat Akcesyjny. Ustawa ratyfikacyjna została przyjęta przez Bundestag, zaakceptowana przez Bundesrat, a następnie podpisana przez prezydenta J. Rau.
20 Na Łotwie odbywa się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Większość głosuje za akcesją do UE.

Październik

3 Portugalia ratyfikuje Traktat Akcesyjny. Parlament przyjął ustawę ratyfikacyjną, którą podpisał Prezydent Republiki Portugalii.
4 W Rzymie rozpoczyna się pierwsza sesja Konferencji Międzyrządowej, której celem jest osiągnięcie politycznego porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu i przyjęcia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Ostateczne decyzje powinny zostać podjęte przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 r.
14 Hiszpania ratyfikuje Traktat Akcesyjny. Senat hiszpański zaakceptował projekt Ustawy Zasadniczej, która autoryzuje ratyfikację Traktatu Akcesyjnego przez Hiszpanię. Tekst Ustawy został opublikowany w Oficjalnym Biuletynie Państwowym 27.10.2003 r.
16-17 W Brukseli (Belgia) odbywa się spotkanie Rady Unii Europejskiej. Omawiane są trzy zasadnicze kwestie: uzgodnienia Rady w Salonikach dotyczące azylu i imigracji, polityka gospodarcza, zwłaszcza inicjatywy europejskie na rzecz wzrostu gospodarczego oraz stosunki zewnętrzne.
23-24 W Madrycie (Hiszpania) odbywa się konferencja w sprawie odbudowy Iraku. Zaproponowano różnorodne formy wsparcia – pomoc humanitarną, pomoc w odbudowie Iraku, kredyty eksportowe, finansowanie projektów oraz określono ramy czasowe projektu. 

Listopad

1 Zmiany personalne w Europejskim Banku Centralnym. Jean-Calude Trichet zastąpił Willema F. Duisberga na stanowisku przewodniczącego. Willem F. Duisberg pełnił funkcję przewodniczącego EBC od 1 czerwca 1998 r. do 31 października 2003 r.
6 W Rzymie (Włochy) odbywa się szczyt UE-Rosja
13 Wielka Brytania ratyfikuje Traktat Akcesyjny. Kończąca proces ratyfikacyjny Królewska Zgoda (Royal Assent) podpisana została przez Sekretarza ds. Zagranicznych (traktaty w Wielkiej Brytanii są ratyfikowane przez Sekretarza ds. Zagranicznych. Parlament nie odgrywa bezpośredniej roli w procesie ratyfikacji traktatów).
18 W Brukseli (Belgia) odbywa się Konferencja Międzyrządowa ministrów spraw zagranicznych
25-26 W Wenecji (Włochy) odbywa się konferencja ministerialna dotycząca trwałego rozwoju rybołówstwa w regionach śródziemnomorskich.
29 W New Delhi (Indie) obywa się szczyt UE-Indie

Grudzień

12 Komisja Europejska podejmuje decyzje o przeznaczeniu części środków z budżetu UE na rekonstrukcję Iraku
12-13 Rada Europejska zbiera się w Brukseli (Belgia) 
13 Irlandia ratyfikuje Traktat Akcesyjny. Najpierw odbyła się publiczna debata ratyfikacyjna dotycząca przystąpienia nowych państw do UE, a następnie debatowano w Senacie i w Izbie Niższej irlandzkiego parlamentu. Ustawa ratyfikacyjna została podpisana przez Prezydenta Mary McAleese.
19 Austria ratyfikuje Traktat Akcesyjny. Ustawa ratyfikacyjna została przyjęta przez Radę Narodową (Nationalrat -Izba Niższa), a następnie przez Radę Federalną (Bundesrat - Izba Wyższa). Ustawę ratyfikacyjną podpisał Prezydent Thomas Klestil.

Podpisana zostaje umowa o otwarciu przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Sanie (Jemen). Przedstawicielstwo rozpocznie działalność w styczniu 2004 r.[POWRÓT]