T u r y s t y k a 
-
Informacja Turystyczna
Gminne Centrum Informacji
ul. Roberta Kocha 12a
gci@wolsztyn.pl
Tel./ Fax +48 68 384 27 36
-
OFERTA TURYSTYCZNA
FILM O WOLSZTYNIE
wmv 13 MB, 17m42sek
.
Gmina Wolsztyn położona jest w centrum atrakcyjnego regionu turystycznego Wielkopolski Zachodniej, w skład którego wchodzą cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary:
 • Rynna jezior Zbąszyńskich (od płn.-zach.)
 • Pszczewski Park Krajobrazowo (od płd.-wsch.)
 • Przemęcki Park Krajobrazowy (od płd.-wsch.)
 • Pojezierze Sławskie (od płd.)
 • Dolina Dojcy z jeziorami Wolsztyńskim i Berzyńskim.
Gmina posiada bogate walory przyrodniczo - krajobrazowe, które stanowią podstawę zagospodarowania turystycznego gminy. Walory wypoczynkowe miasta i potencjał rekreacyjny gminy stanowią także wartości historyczno - kulturowe i liczne zabytki oraz infrastruktura turystyczno - wypoczynkowa.
-
Baza noclegowa

Bazą dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku jest istniejące wyposażenie w infrastrukturę turystyczno - wypoczynkową, którą obecnie stanowią:

a) baza hotelowa - łącznie na 287 miejsc noclegowych, z tego:

 • na terenie miasta 126 miejsc
 • na terenie wsi Karpicko 161 miejsc
b) ośrodki wypoczynku pobytowego o charakterze wakacyjnym i weekendowym - łącznie na 1086 miejsc noclegowych, z tego:
 • na terenie wsi Karpicko 228 miejsc
 • na terenie wsi Rudno 858 miejsc
Wiekszość z miejsc znajduje się w ośrodkach zamkniętych, zakładowych.

c) pole campingowe w Karpicku na 50 przyczep i 150 namiotów, łącznie ok. 600 miejsc oraz pole w Rudnie na 500 miejsc. 

d) gospodarstwa agroturystyczne

Znaczenie uzupełniające jednak istotne dla kształcenia młodzieży ma schronisko młodzieżowe o charakterze sezonowym, zorganizowane w Wolsztynie przy Szkole Podstawowej nr 1. Schronisko dysponuje 30 miejscami noclegowymi.

Bazę sezonową określa się łącznie na 1136 miejsc plus 1100 miejsc na polach campingowych. 

-
INFORMACJE O  WOLSZTYŃSKICH 
HOTELACH
INFORMACJE O  GOSPODARSTWACH 
AGROTURYSTYCZNYCH
INFORMACJE O  PUNKTACH 
GASTRONOMICZNYCH
-
Kąpieliska

Gmina na swoim terenie posiada pięć kąpielisk, z tego trzy są urządzone. Kąpieliska urządzone znajdują się - dwa kąpieliska nad jeziorem Wolsztyńskim i jedno kąpielisko nad jeziorem Krutla w Obrze. 
Dwa kąpieliska nieurządzone położone są nad jeziorem Rudno. 

Wolsztyński Klub Żeglarski
"Najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce" w roku 2005
www.wkz.org.pl

Szlaki turystyczne - piesze, rowerowe i kajakowe

Trzy szlaki piesze prowadzą następującymi trasami:
1. Kopanica - Jaromiersko - Wilcze - Świętno; szlak niebieski, długość szlaku 16,6 km,
2. Świętno - Góra Kapliczna - Obra - Wolsztyn; szlak żółty, 18,6 km,
3. Wolsztyn - Karpicko - Ruchocki Młyn - Kuźnica Zbąska; szlak żółty 14,7 km,

Cztery trasy rowerowe prowadzą następująco:
1. Wolsztyn - Tuchorza - Zbąszyń (33 km),
2. Nowy Tomyśl - Trzciel - Zbąszyń - Wolsztyn - Nowy Tomyśl (87 km),
3. Świętno - Wolsztyn - Kargowa - Babimost - Zbąszynek - Międzyrzecz (97 km),
4. Nowy Tomyśl - Zbąszyń - Kargowa - Świętno - Wolsztyn (81 km).

oraz pięć szlaków rowerowych na terenie gminy Wolsztyn - kliknij
KLIKNIJ

Ścieżki edukacyjno - turystyczne okolic Rudna  kliknijpdf  9MB

Szlak kajakowy prowadzi:
- jezioro Wolsztyńskie - Dojca - Obrzański Kanał Północny - Obra - Zbąszyń.

Przez miasto Wolsztyn biegnie samochodowa trasa turystyczna z Poznania przez Stęszew, Grodzisk do Kargowej i Sulechowa, pokrywająca się ze szlakiem najstarszej w Wielkopolsce wozowej poczty z okresu saskiego (I poł. XVIII w.) Warszawa - Poznań - Drezno. 

Obiekty sportowe

Ważnym atutem rekreacyjnym gminy, a zwłaszcza miasta jest dobre zagospodarowanie w obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne, a są nimi:

 • Miejska Sala Sportowa "Świtezianka",
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, który jest wyposażony w stadion sportowy z widownią na 306 miejsc, kort tenisowy, strzelnicę, boiska, siłownię i obiekty kubaturowe.
 • Zespół Rekreacyjny w Parku Miejskim nad Jeziorem Wolsztyńskim wyposażony w urządzenia sportowo - rekreacyjne: boiska do piłki, kąpielisko, plażę, plac zabaw dla dzieci oraz w obiekty: muszlę koncertową i wypożyczalnię sprzętu.
 • Ośrodek Sportów Wodnych i Żeglarstwa nad jeziorem Berzyńskim ukierunkowany na sport wyczynowy dla młodzieży szkolnej. 


Elementami miejskiej infrastruktury rekreacyjnej są istniejące w mieście: 

 • Wolsztyński Dom Kultury, 
 • Biblioteka Publiczna, 
 • Muzeum R. Kocha,
 • Muzeum M. Rożka,
 • Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, 
 • kluby.
Baza gastronimiczna

Zagospodarowanie turystyczne, wypoczynkowe i rekreacyjne wzbogaca baza gastronomiczna, która jest bogata i zróżnicowana. 
Stałe obiekty gastronomiczne występują w:

 • Wolsztynie - 26 placówek - łącznie 900 miejsc konsumenckich 
 • w 11 wsiach - 22 placówki - łącznie placówki na terenach wiejskich oferują 1150 miejsc konsumenckich.
W sezonie turystycznym baza ta jest wzbogacana przez obiekty sezonowe. 
-
 Muzeum Marcina Rożka, ul. 5 Stycznia 34, tel. (0-prefix-68) 384 26 48
-
W latach 30 mieszkał tu i tworzył znany rzeźbiarz Marcin Rożek (1885 - 1940), twórca m.in. pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Siewcy w Luboniu, Pomnika Wdzięczności w Poznaniu.W bogato zdobionej przez artystę wilii oraz w ogrodzie stała ekspozycja rzeźb i obrazów.

Muzeum Regionalne w Wolsztynie
www.muzea-wolsztyn.com.pl
Muzeum Regionalne im. M. Rożka, Muzeum Roberta Kocha, Skansen

-
 Kościół i Klasztor Pocysterski w Obrze, tel. (0-prefix-68) 384-12-23, 384-20-47 
-
Obecny klasztor, kościół i zabudowania gospodarcze wybudowali cystersi w latach 1722 -1757. W 1926 roku cały Zespół został oddany Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej z przeznaczeniem na Wyższe Seminarium Duchowne. Do zwiedzenia: barokowy kościół z 1722 roku, podziemie w którym spoczywają mnisi cysterscy, Wyższe Seminariun Duchowne, muzeum misyjne posiadające eksponaty z krajów misyjnych, w których pracują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Skarbiec oraz znajdujący się w pobliżu drewniany kościółek św. Walentego z 1719 roku.
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów w Obrze
www.obra.oblaci.pl
-
 Muzeum Roberta Kocha, ul. Roberta Kocha 12, tel. (0-prefix-68) 384 27 36 
-
W latach 1872 -1880 mieszkał tu i pracował lekarz niemiecki Robert Koch - mikrobiolog, odkrywca prątka gruźlicy, laureat Nagrody Nobla (1905). Działa Fundacja Jego imienia oraz Stowarzyszenie Naukowe, których zadaniem jest promowanie osiągnięć naukowych z dziedziny mikrobiologii, farmakologii i pulmonologii. W salach muzeum mieści się wystawa biograficzna poświęcona wielkiemu uczonemu.
-
 Kościół Parafialny p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, ul.R.Kocha 38, tel. (0-prefix-68) 384-20-78 
-
Najcenniejszy zabytek w mieście - późnobarokowy - powstał w drugiej połowie 18 wieku. Obecny kształt kościoła jest wynikiem remontów dokonanych w latach 1925 (zakrystia), 1987 (hełm wieży). 
-
 Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, ul. Bohaterów Bielnika 25, tel. (0-prefix-68) 384 26 19 
-
Znajduje się tu kilka typowych dla tego regionu obiektów dużej i małej architektury wiejskiej z XVIII i XIX wieku (karczma z 1706 r., stodoła zrębowa, domek parobka, kuźnia, wiatrak). Prezentowane zagrody wraz z wyposażeniem wnętrz przybliżają zwiedzającym obraz życia dawnej wsi.
-
 Pałac i Park, ul. Drzymaly 4, tel. (0-prefix-68) 346 93 58 
-
Zabytkowy park nad Jeziorem Wolsztyńskim w stylu angielskim, z rzadkimi gatunkami
drzew (miłorząb dwuklapowy, dąb), w którym znajduje się pałac neoklasycystyczny z początku tego wieku. Obecnie jest tu hotel.
-
 Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, tel. (0-prefix-68) 384 20 08 
-
Powstała w 1907 r. Parowozownia Wolsztyn jest obecnie jedynym w Europie czynnym skansenem parowozów. Znajduje się tu około 30 parowozów, z 13 różnych seriach. Są tutaj parowozy tak unikalnej serii jak Ok 1, czy Ok 22, niemieckie lokomotywy wojenne i piękne polskie konstrukcje powojenne, jak 0l 49 czy malutka TKt48. Dumą tutejszej parowozowni jest jednak "Piękna Helena", polski parowóz Pm36-2 z 1936 roku. Coroczną tradycją jest organizowana w miesiącu maju "Parada Parowozów".
Więcej na ten temat: www.parowozy.com.pl

 

-
 Miejsca Pamięci Narodowej
-
POMNIK POMORDOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
ul.Bohaterów Bielnika, Wolsztyn

TABLICA PAMIĄTKOWA KU CZCI POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH NAUCZYCIELI POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
Szkoła Podstawowa nr 1, Wolsztyn

CMENTARZ OFICERÓW RADZIECKICH
ul. 5 Stycznia, Wolsztyn

WIĘZIENIE ŚLEDCZE W TZW. "RAFII"
ul.Poniatowskiego 16/17, Wolsztyn

POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI
ul.Wschowska, Wolsztyn

POMNIK KONSTYTUCJI 3 MAJA
Plac Konstytucji 3 maja, Wolsztyn

OBELISK PAMIĘCI POMORDOWANYCH W 1940 r. PRZEZ NKWD W KATYNIU, CHARKOWIE, MIEDNOJE-TWER
ul. 5 stycznia, Wolsztyn

RUCHOCKI MŁYN - OBÓZ ZAGŁADY

GOŚCIESZYN - TABLICA PAMĄTKOWA

KOMOROWO-HITLEROWSKI OBÓZ JEŃCÓW WOJENNYCH XXI D

.
 .
.
OBIEŻYŚWIAT - Biuro Turystyczne 
ul. 5 Stycznia 5 
64-200 Wolsztyn tel. (0 prefix ) 68 347 17 52;  0605 287 053 
e-mail: obiezyswia@poczta.onet.pl
-
UM WOLSZTYN 2005