I n s t y t u c j e 

W miejscu tym znajdziecie Państwo informacje adresowe Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, ważniejszych instytucji z terenu miasta i gminy.

URZĄD MIEJSKI
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (0-prefix-68) 347 45 00 
Fax. (0-prefix-68) 384 27 47
Urząd Miejski jest czynny:  poniedziałek  8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Kasa czynna:  poniedziałek 8:00 - 16:00,  wtorek - piątek 7:00 - 15:00
Główne konto bankowe: 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186, BZ WBK S.A. I O/Wolsztyn
NIP: 923-10-00-252,  REGON 000525808
-
Andrzej Rogozinski
Burmistrz Wolsztyna
tel. (0-prefix-68) 347 4 501
e-mail: um@wolsztyn.pl
Justyna Mikołajewska
Zastępca Burmistrza Wolsztyna
tel. (0-prefix-68) 347 4 502
e-mail: um@wolsztyn.pl
Wojciech Kazubski
Przewodniczący Rady Miejskiej
tel. (0-prefix-68) 347 4 550 
e-mail: um@wolsztyn.pl
.
Sekretarz Gminy
Jan Słomiński
Tel. (0-prefix-68)  347 4 503, pok. 24
Skarbnik Gminy
Irena  Jakubczyk
Tel. (0-prefix-68) 347 4 510, pok. 16
.
ORGANY GMINY
BURMISTRZ i RADA GMINY
JEDNOSTKI POMOCNICZE
SOŁECTWA
WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO
.
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WOLSZTYN
.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Art. 9
 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z  organizacjami pozarządowymi. 
 2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. 
 3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. 
 4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

.
Ośrodek Pomocy Społecznej
.
ul. 5 Stycznia 47
tel. (0-prefix-68) 384 33 76
Kierownik - Barbara Szramka
więcej
.
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty
.
5 Stycznia 47
tel. (0-prefix-68) 384 23 05, 347 26 15
Dyrektor - Zofia Filipczak
więcej
.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
.
ul. Fabryczna 13
tel. (0-prefix-68) 347 27 56
Dyrektor - Józef Paluch
.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
.
ul. Berzyna 6
tel. (0-prefix-68) 384 25 25
Prezes Wacław Beyer
.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
.
ul. Gajewskich 48
tel. (0-prefix-68) 384 22 81
Dyrektor - Arleta Prządka
.
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
.
ul. 5 stycznia 34
tel. (0-prefix-68) 384 26 48
Dyrektor - Zofia Chwalisz
W tym 3 następujące placówki: 
.
Muzeum Marcina Rożka
.
ul. 5 stycznia 34
tel. (0-prefix-68) 384 26 48
.
Muzeum Roberta Kocha 
.
ul. R. Kocha 12
tel. (0-prefix-68) 384 27 36
.
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski
.
ul. Bohaterów Bielnika 26
tel. (0-prefix-68) 384 26 19
.
Wolsztyński Dom Kultury
.
ul. 5 stycznia 20
tel. (0-prefix-68) 384 27 61
Dyrektor - Gerard Jastrzębski
.
Przedszkola
.
Przedszkole Publiczne Nr 1 
.
ul. Ogrodowa 1,
tel.  (0-prefix-68) 384 34 29
Dyrektor - Ewa Ratajczak
.
Przedszkole Publiczne Nr 3
.
ul. Kusocińskiego 2,
tel./fax. (0-prefix-68) 384 22 06
Dyrektor - Krystyna Kubaczyk
.
Przedszkole Publiczne Nr 5 
.
ul. Komorowska 1,
tel. (0-prefix-68) 384 26 15
Dyrektor - Krystyna Kaźmierczak
.
Przedszkole Publiczne w Obrze
.
ul. Szkolna 19,
64-211 Obra
Dyrektor - Małgorzata Tomys
.
Szkoły podstawowe
-
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Poniatowskiego 1,
tel.  (0-prefix-68) 384 33 37
Dyrektor - Wiesława Kruk
-
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Konopnickiej 1,
tel./fax. (0-prefix-68) 384 36 55, 384 22 18
Dyrektor - Jacek Skrobisz
-
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Żegockiego 26,
tel. (0-prefix-68) 384 21 58
Dyrektor - Krystyna Korsak
-
Szkoła Podstawowa Wroniawy
ul. Dworcowa 33,
64-233 Wroniawy,
tel. (0-prefix-68) 384 16 22
Dyrektor - Marek Laskowski
-
Szkoła Podstawowa Obra 
ul. Szkolna 19,
64-211 Obra,
tel. (0-prefix-68) 384 12 27
Dyrektor - Dorota Brzezińska
-
Szkoła Podstawowa Kębłowo im. Franciszka Jujki
ul. Wolsztyńska 19,
64-223 Kębłowo, 
tel. (0-prefix-68) 384 19 96
Dyrektor - Janina Matykowska
--
Szkoła Podstawowa Stary Widzim im. Stanisława Mikołajczyka
Stary Widzim 24,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 22 80
Dyrektor - Maria Walkowiak
-
Szkoła Podstawowa Karpicko
ul. Wczasowa 5, 
Karpicko, 64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 38 34
Dyrektor - Maria Grubińska
-
Szkoła Podstawowa Chorzemin
Chorzemin 81,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 27 33
Dyrektor - Renata Spychała - Żok
-
Szkola Podstawowa Tłoki
Tłoki 43,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 31 29
Dyrektor - Ewa Liebner
-
Szkoła Podstawowa Stara Dąbrowa
Stara Dąbrowa 85,
Wroniawy
64-200  Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 34 19
Dyrektor - Elżbieta Wieczorek
-
Szkoła Podstawowa Adamowo
Adamowo 56,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 26 88
Dyrektor - Grażyna Kramarek
-
Zespół Szkolno - Przedszkolny Świętno
ul. Szkolna 3,
Świętno
64-211 Obra,
tel. (0-prefix-68) 384 1312
Dyrektor - Jerzy Luftmann
.
.
Gimnazja
.
Gimnazjum Nr 1
ul.Wschowska 15,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 23 54
Dyrektor - Stanisław Warguła
-
Gimnazjum Nr 2
ul. Mickiewicza  4,
64-200 Wolsztyn, 
tel. (0-prefix-68) 384 27 45
Dyrektor - Grażyna Szarata
-
Gimnazjum Kębłowo
ul.Stradyńska,
64-223 Kębłowo,
tel. (0-prefix-68) 384 19 40
Dyrektor - Adam Żuczkowski
-
Gimnazjum Obra im. Profesora Tadeusza Tuszewskiego
ul.Szkolna 19,
64-211 Obra,
tel. (0-prefix-68) 384 12 27
Dyrektor - Krystyna Korzeniowska-Malanowska
-
Inne instytucje
-
Starostwo Powiatowe
ul. 5 stycznia 5
tel. (0-prefix-68) 384 27 00, fax. 384 35 38
.
Urząd Skarbowy
ul.Dworcowa 15, 
tel. (0-prefix-68) 384 20 41, 384 35 10
-
Poczta Polska
ul. 5 stycznia 4
tel. (0-prefix-68) 384 20 01, 384 35 93, 384 20 50
-
Prokuratura Rejonowa
ul. Roberta Kocha 29 
tel. (0-prefix-68) 384 34 07
-
Sąd Rejonowy
ul. Mickiewicza 2
tel. (0-prefix-68) 384 28 95, 384 28 96
-
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa Wolsztyn
ul. Kościelna 8
tel. (0-prefix-68) 384 36 77
-
Parafia Rzymskokatolicka  p.w. NMP Niepokalanie Poczętej
ul. Roberta Kocha 38
tel. (0-prefix-68) 347 09 23, 347 09 24
-
Parafia w.Św. Józefa - Opiekuna Kościoła Świętego
ul. Komorowska 3
tel. (0-prefix-68) 347 22 21
-
Bank Gospodarki Żywnościowej Odział Wojewódzki Zielona Góra, Filia Wolsztyn
ul.Słodowa 19
tel (0-prefix-68) 384 21 41, 384 33 73, 347 25 46, 347 25 47
-
PKO Bank PaństwowyOddział w Wolsztynie
ul. 5 stycznia 47
tel. (0-prefix-68) 384 22 35, 384 22 36, 384 57 74, 384 27 32
-
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Wolsztynie
Rynek 7
tel. (0-prefix-68) 347 01 00, 347 01 07, 347 01 03
-
Bank Spółdzielczy Ziemi Rakoniewicko-Wolsztyńskiej, odział  w Wolsztynie
ul. 5 stycznia 28
tel. (0-prefix-68) 384 23 94
-
Bank Spółdzielczy w SiedlcuFilia Wolsztyn
ul. 5 stycznia 65
tel. (0-prefix-68) 384 32 63
.
Biblioteka Pedagogiczna
ul. 5 Stycznia 5
tel. (0-prefix-68) 384 22 71
.
Samodzielczy Publiczny ZOZ
ul. Wschowska 3,
tel. (0-prefix-68) 347 73 00, alarmowy 999
-
Komenda Powiatowa Policji
ul. Dworcowa 1
tel. (0-prefix-68) 384 21 01, 384 22 02, 384 23 03, alarmowy 997
-
Komenda Powiatowa PSP
ul. Wschowska 17,
tel. (0-prefix-68) 384 34 02, 384 23 86, alarmowy 998
-
Zakład Energetyczny
ul. Lipowa 38,
tel. (0-prefix-68) 384 35 04
-
Pomoc Drogowa
ul. 5 stycznia 11,
tel. (0-prefix-68) 384 36 22
-
Polskie Koleje Państwowe
ul. Dworcowa 4,
tel. (0-prefix-68) 384 20 08, 384 20 09
-
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Dworzec Autobusowy
ul. Dworcowa,
tel. (0-prefix-68) 384 31 40, 384 36 28
.
Postój Taksówek TAXI
ul. Dworcowa 4,
tel. (0-prefix-68) 384 20 90
.
Serwisy informacyjne TP
Numer Telefonu
Biuro numerów TP
118 913
Informacja Miejska TP
9491
Biuro zleceń TP
9497
Bank danych TP
9493
Zamawianie rozmów międzymiastowych TP
9050
Zamawianie rozmów międzynarodowych TP
9051
Błękitna Linia TP
9393
-.
Szkoły średnie
Pełen Informator o szkołach ponadgimnazjalnych
.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie
ul. Poniatowskiego 7,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 34 05, 384 34 04
www.liceum.wolsztyn.pl
-
Medyczne Studium Zawodowe
ul. Poznańska 32,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 347 38 28
www.mszwolsztyn.prv.pl
--
Zespół Szkół Zawodowych
ul. Kusocińskiego 1,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 21 30
http://www.kki.pl/~zszwol/
-
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
Powodowo,
64-200 Wolsztyn,
tel. (0-prefix-68) 384 36 75
www.zsrpowodowo.wolsztyn.pl
-
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Przemysłowa 8,
64-200 Wolsztyn, 
tel (0-prefix-68) 347 18 47
www.zdzwolsztyn.prv.pl
--
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Wschowska 15
64-200 Wolsztyn
tel. /fax: (68) 384 22 18 lub (68) 327 86 17
-
Państwowa Szkoła Muzyczna 1-go stopnia w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 20,
64-200 Wolsztyn, 
tel (0-prefix-68) 384 31 50
www.psm-wol.prv.pl
-
Szkoły wyższe
-
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań 

Sekretariat zamiejscowy:
ul. Poniatowskiego 7 
64-200 Wolsztyn
tel (0-prefix-68) 347 26 83 

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Studia zaoczne inżynierskie 3 - letnie
.
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań 
tel. (0-prefix-61) 848 71 03,  848 71 24 

Sekretariat zamiejscowy:
Zespole Szkół Rolniczych w Powodowie
tel. (0-68) 384 36 75 

  • Studia Zawodowe o kierunku Inżynieria Środowiska 
.
UM WOLSZTYN 2005