C O  N O W E G O ?
UNIA EUROPEJSKA
.
 
OGŁOSZENIA URZĘDOWE
DYŻURY RADNYCH
PRZETARGI
SPORT
WYBORY
.
W środę 12 lipca w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie dzieci z półkolonii "Moja mama pracuje" oraz pani Irena Kuraszyńska spotkały się z Burmistrzem Wolsztyna i podziękowały za zrozumienie i wsparcie przy organizowaniu wypoczynku dla dzieci. 
.
Miss Świata Parowozów 2006 
MISS ŚWIATA PAROWOZÓW 2006 została Maja Gasińska z Łodzi. Miss Publiczności została Tetiana Dudorowa z Ukrainy, Miss Internetu - Emilia Gałka z Koluszek, Miss Foto - Alicja Witczak z Bytomia , II vice miss - Krystyna Bodnarczuk z Ukrainy, I vice miss - Anna Banaszkiewicz z Gostynia. Oto zdjęcia z gali finałowej Miss Świata Parowozów 2006. więcej
.
W niedzielę 9 lipca na Jeziorze Wolsztyńskim odbył się maraton pływacki.więcej
.
Wolsztyn na antenie TV
W dniach 2 - 6 lipca zostanie wyemitowany krótki film reklamowy zapraszający do Wolsztyna. Emisja 1 i 6 lipca o godzinie 18:00 przed "Teleskopem" na antenie TVP2 oraz od 2 do 5 lipca o godzinie 21:44 przed "Teleskopem" na antenie TVP3.
.
XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

29 czerwca odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wolsztyna w okresie międzysesyjnym.
5. Omówienie realizacji prac związanych z rekultywacją Jeziora Wolsztyńskiego.
6. Informacja na temat sytuacji w rolnictwie na terenie gminy Wolsztyn.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2006 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego - "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie".
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego - "Modernizacja ul. Słowackiego i ul. Konopnickiej w Wolsztynie".
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno Gimnazjalnemu w Obrze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/339/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie: nadania Gimnazjum w Kębłowie imienia Krzysztofa Żegockiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wolsztynie. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej w rejonie wsi: Nowe Tłoki i Karpicko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Powodowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie najmu przez gminę lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na podnajem dla osób i rodzin z listy uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wolsztyn.
18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
19. Zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.

.
W dniu 28 czerwca b.r. odbyło się trzecie już spotkanie poświęcone rewitalizacji miasta Wolsztyna oraz możliwościom ubiegania się o środki  z funduszy strukturalnych na działania z zakresu rewitalizacji, m.in. na renowację budynków i dóbr kultury o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, znajdujących się na rewitalizowanym terenie Wolsztyna. Na spotkaniu tym radca prawny Pan Aleksander Adamczak przedstawił szczegółowe warunki procedury tworzenia stowarzyszenia. W wyniku dyskusji wprowadzono zmiany do projektu statutu. więcej
..
CERTYFIKAT PRZEJRZYSTA POLSKA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W WOLSZTYNIE
Urząd Miejski w Wolsztynie otrzymał Certyfikat "Przejrzysta Polska" za zrealizowanie następujących zadań:
"Zasada przejrzystości", "Zasada braku tolerancji dla korupcji", "Zasada partycypacji społecznej", "Zasada przewidywalności", "Zasada fachowości" oraz "Zasada rozliczalności". 
.
Pracownia kartograficzna Carta Blanca wydała dwie pozycje, w których przeczytać można ciekawe opracowania o Parowozowni w Wolsztynie oraz obejrzeć kilka zdjęć naszych parowozów. Są to prawie sześćsetstronicowy "Nawigator Turystyczny - Polska" (strona 244/245) oraz ponad trzystustronicowy "Turystyczny Atlas Polski" 1:300 000 (strona 44a/44b). Parowozownia jest przewodnim tematem tekstów o Wolsztynie, w których nie zabrakło jednak innych ważnych informacji o pozostałych atrakcjach Wolsztyna i muzeach. W wykazie 18 najważniejsyzch w Polsce atrakcji turystycznych z dziedziny "Zabytki Techniki", jedyne zdjęcie to zdjęcie Parowozowni w Wolsztynie!!! 
.
W czwartek 22 czerwca w ogrodzie Roberta Kocha najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wytypowani przez dyrekcję oraz najlepsi sportowcy otrzymali od Burmistrza Wolsztyna nagrody i upominki za bardzo dobre osiągnięcia w nauce i wyróżniające się sukcesy sportowe. więcej
.
Nowa ścieżka rowerowa z Niałka Wielkiego do Obry
We wtorek 20 czerwca o godzinie 12:00 nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej z Niałka Wielkiego do terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Świętym w Obrze. Dokładnie w południe z Wolsztyna i Obry nową ścieżką wyruszyli rowerzyści aby spotkać się przy drodze na Krotlę, gdzie Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski dokonał oficjalnego otwarcia nowej trasy rowerowej. więcej
.
We wtorek 20 czerwca w Gminnym Centrum Informacji odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego "Plakat o Krwiodawstwie", którego organizatorem był Zarząd Rejonowy PCK w Wolsztynie. więcej
.
Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki w Wolsztynie!
W środę 14 czerwca w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie Burmistrz Andrzej Rogozinski spotkał się z Tomaszem Wiktorem,  Dyrektorem Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem spotkania było omówienie Wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się w Wolsztynie 22 września 2006 roku. Uczestnicy obchodów, przedstawiciele władz Urzędu Marszałkowskiego, a przede wszystkich osoby zajmujące się na co dzień branżą turystyczną oraz dziennikarze przyjadą do Wolsztyna pociągiem specjalnym prowadzonym przez parowóz. Po konferencji, na której zaprezentuje się również Wolsztyn ponad studwudziestoosobowa grupa zwiedzi Wolsztyńską Parowozownię oraz Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. 
.
W niedzielę 11 czerwca w Rudnie na boisku sportowym Ośrodka Wypoczynkowego Wielkopolska odbyły sie gminne zawody sportowo - pożarnicze. W zawodach wzięły udział  23 drużyny w 5 kategoriach wiekowych. Na zawody przyjechali również zaproszeni goście z zaprzyjaźnionego miasta  Lübben. więcej
.
BAŁTYK KARKONOSZE TOUR
W dniach 7-8 czerwca br. gościliśmy już po raz szósty na terenie naszej gminy kolarzy uczestniczących w XIV międzynarodowym wyścigu kolarskim "Bałtyk - Karkonosze". W dniu 7 czerwca nastąpiło zakończenie II etapu Lipiany - Wolsztyn długości 246 km. W czwartek 8 czerwca nastąpił start do III etapu Wolsztyn - Żary. Kolarze wyruszyli w trasę o godzinie 12:00. więcej
.
We wtorek 6 czerwca 2006 roku odbył się odbiór techniczny odcinka ulicy Pogodnej w Wolsztynie. więcej
A R C H I W U M
.
UM WOLSZTYN 2006
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów
zamieszczonych w witrynie,
pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.