Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
.
Niedziela 9 października 2005 roku

K L I K N I J


.

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
.
Niedziela 25 września 2005 roku

K L I K N I J


.
STAŁY REJESTR WYBORCÓW
.
W związku z ogłoszonymi na dzień:
  • 25 września 2005 roku wyborami posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 9 października 2005 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
uprzejmie informujemy, iż osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy Wolsztyn ujęte są w stałym rejestrze wyborców, który prowadzony jest przez Wydział Spraw Obywatelskich  i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Rejestr wyborców jest udostępniony na pisemny wniosek, do wglądu w w /w Wydziale .

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestu z urzędu. Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy mogą być wpisani do rejestru , jeżeli złożą w tej sprawie wniosek nie później niż do dnia :

  • 15 września 2005 roku w wyborach posłów do Sejmu i Senatu,
  • 29 września 2005 roku w wyborach Prezydenta.
Wzór wniosku do pobrania. KLIKNIJ
 

.


 
ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
.
W związku z ogłoszonymi na dzień:
  • 25 września 2005 roku wyborami posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 9 października 2005 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
uprzejmie informujemy, iż wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie te wydawane jest w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

W/w zaświadczenia wydawane będą do dnia:
 

  • 23 września 2005 roku w wyborach posłów do Sejmu i Senatu
  • 7 października 2005 roku w wyborach Prezydenta.

 
U M   W O L S Z T Y N