G O S P O D A R S T W A   A G R O T U R Y S T Y C Z N E
-
SABINA URBAŃSKA
UL. PARKOWA 1
64-200 WOLSZTYN
TEL. (0-prefix-68) 384 23 68

ANNA PROSICKA
PLAC SŁOWIAŃSKI 1 A
64-211 OBRA
TEL. 0 604 848 513

MARIA SAWALA
STARA DˇBROWA 2/3,
64-233 WRONIAWY
TEL. 0 602 295 785

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie [Kliknij] Wolsztyńskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
-

[ p o w r ó t ]
U M  W O L S Z T Y N