O g ł o s z e n i a   u r z ę d o w e
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 
 

Budowy linii kablowych SN-15kV w związku z przebudową kolidujących odcinków linii napowietrznych SN-15kV: 
 

 • linii nr L -109 relacji "Wolsztyn - Zbąszyń"
 • linii nr L -124 relacji "Wolsztyn - Boruja"
 • linii nr L - 126 relacji "Wolsztyn - Jabłonna"
 • linii nr L - 125 relacji "Wolsztyn - Tłoki"
w związku z projektowanym zagospodarowaniem działki numer 70/29 położonej w Komorowie.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Komorowo, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 70/7; 70/12; 70/29; 71.
 
Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia    
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie         
Podano do publicznej wiadomości dnia 14.07.2006 roku
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 
 

Budowy sieci wodociągowej z rur PCV fi 90 mm L - 70,0 m wraz z przyłączem do studni wodomierzowej ( docelowo do budynku mieszkalnego ). 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Adamowo, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262; 274/13; 274/15.
 
 
Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia    
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
         
Podano do publicznej wiadomości dnia 14.07.2006 roku
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 
 

Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Wolsztyn - Chorzemin o długości około 2,2 km. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3; 12/1; 13 i w miejscowości Chorzemin, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 60; 549; 561/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
 
Podano do publicznej wiadomości dnia 11.07.2006 roku
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 
 

Budowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, drogi i parkingów. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1080.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 11.07.2006 roku
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 
 

Budowy linii kablowych SN-15kV w związku z przebudową kolidujących odcinków linii napowietrznych SN-15KV: 

 • linii nr L-109 relacji "Wolsztyn - Zbąszyń"
 • linii nr L-124 relacji "Wolsztyn - Boruja"
 • linii nr L-126 relacji "Wolsztyn - Jabłonna"
 • linii nr L-125 relacji "Wolsztyn -Tłoki"
w związku z projektowanym zagospodarowaniem działki numer 70/29 położonej w Komorowie.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Komorowo, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 70/7; 70/12; 70/29; 71.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 03.07.2006r.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 
 

Budowy sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90 mm L - 70,0 m wraz z przyłączem do studni wodomierzowej ( docelowo do budynku mieszkalnego ). 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Adamowo, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262; 274/13; 274/15.
 

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 03.07.2006r.

 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 
 

Budowy sieci wodociągowej do działek budowlanych we wsi Obra, gmina Wolsztyn. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Obra, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 226 i 265.
 

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 03.07.2006r.

 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 
 

Przebudowy istniejącej kablowej linii 0,4 kV związanej z przełączeniem odbiorców energii elektrycznej - budownictwa mieszkaniowego, z istniejącej stacji transformatorowej nr S-1501 Karpicko „Groclin” do istniejącej stacji transformatorowej nr S-1185 Karpicko "Osiedle" przy ul. Sosnowej w miejscowości Karpicko, gmina Wolsztyn. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Karpicko, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 133/12; 701; 702; 705.
 

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 30.06.2006r.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Rozbudowy sieci telewizji kablowej w Wolsztynie w rejonie ulic: Słonecznej, Garbarskiej i Spokojnej. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 278; 312/2; 312/5; 312/6; 1075; 1076; 1077/1; 1094/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 29.06.2006r.

 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy krytej pływalni wraz z drogami dojazdowymi, placami, parkingami i chodnikami. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn ( ulica Komorowska ) na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090/1; 1090/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 29.06.2006r.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego drogi i parkingów.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1080.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 27 czerwca 2006 roku.

 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Przebudowy skrzyżowania ulic: Wczasowej (droga wojewódzka nr 305), Drzymały (droga powiatowa nr 3829P) i Poznańskiej (droga powiatowa nr 3806P) w Wolsztynie na skrzyżowanie typu rondo.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/2, 434/5, 435, 436, 437, 439, 442, 443/2 i 611 oraz w miejscowości Karpicko gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 437/2, 438/2, 439/1, 439/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 27 czerwca 2006 roku.

 
.......
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Przebudowy istniejącej kablowej linii nn 0,4 kV związanej z przełączeniem odbiorców energii elektrycznej - budownictwa mieszkaniowego, z istniejącej stacji transformatorowej nr S-1501 Karpicko "Groclin" do istniejącej stacji transformatorowej nr S-1185 Karpicko "Osiedle" przy ul. Sosnowej w miejscowości Karpicko, gmina Wolsztyn. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Karpicko gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 133/12; 701; 702; 705.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 22.06.2006r.
 
.....
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Przebudowy ulicy Krzywej i Wodnej w Wolsztynie wraz z budową parkingów.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 298; 300/3; 356; 370/9; 370/14; 450.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 21.06.2006r.
 
...
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Wolsztyn - Chorzemin o długości około 2,2 km. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3; 12/1; 13 i w miejscowości Chorzemin gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 60; 549; 561/2.
 

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 21.06.2006r.
 
...
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 
 

Budowy drogi powiatowej Nr 3802 Kiełkowo - Obra na odcinku długości około 800,0 mb w m. Obra, gmina Wolsztyn. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Obra gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 226; 646; 655; 668/4; 672.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 21.06.2006r.
 
...
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wolsztynie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 
KSIĘGOWY

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie ekonomiczne wyższe magisterskie
 • 5-letnia praktyka w księgowości
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość języka niemieckiego
Wymagania dodatkowe:
 • operatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 • zastępstwo głównej księgowej w razie jej nieobecności
 • prowadzenie księgowości i rachunkowości zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy 
Ponadto preferowane są:
 • CV
 • list motywacyjny
 • referencje
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności


Przewidywany termin zatrudnienia na powyższe stanowisko: 01 lipiec 2006r

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 28 czerwca 2006r w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "NABÓR" w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 47 lub przesłać pocztą na adres Ośrodka .

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 47 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Karpicko i Nowe Tłoki gmina Wolsztyn. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Karpicko gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 139; 176/2; 177/1; 177/3; 178; 386/2 i w miejscowości Nowe Tłoki gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 212/2; 214/6; 214/2; 213/2; 187/3; 189; 184/1; 194/2; 198/2; 175; 199/1; 213/4; 213/3; 313/1; 216/2; 219/8; 223/4; 534; 236/5; 430/3; 431/2; 444; 300; 250/1; 236/4; 249/2; 250/2; 245/6; 537/2; 398/2; 322/4; 326/4; 327; 332/3; 454; 345; 346; 335/1; 335/2; 529; 531; 374.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 09.06.2006r.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego. 

Inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 314/2; 312/2; 312/5; 312/6 położonych przy ul. Słonecznej w Wolsztynie.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 
Podano do publicznej wiadomości dnia 31.05.2006r.
.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy chodnika w m. Świętno gm. Wolsztyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól długości 1.92 km wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Świętno gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 159.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 31.05.2006r.

.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Karpicko gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 160/1.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 31.05.2006r.
.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Niałek Wielki ( ulica Kiełpińska ) gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 147.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 31.05.2006r.

.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 32 oraz 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  ROZBUDOWA FERMY DROBIU W ŚWIĘTNIE polegającej na  BUDOWIE TRZECH KURNIKÓW, w Świętnie, na dz. 447/1. 
Inwestor: Aldona Leśniewska.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Rynek 1,  w ciągu 21 dni od daty podania powyższego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przedsięwzięcia udzielane są w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.

  Z up. Burmistrza
  mgr inż. Justyna Mikołajewska
  Zastępca Burmistrza
Podano do publicznej wiadomości dnia 25.05.2006r.
.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Rozbudowy ( przebudowy ) wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 32 nad linią PKP w m. Wolsztyn wraz z przebudową dojazdów przed i za obiektem. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 401/14; 401/4; 402/5; 405/1; 408/1; 358/8; 409/3; 180; 185/1; 190/1; 191/1; 192/1; 198/8; 198/1; 197/1; 202/6; 202/4; 208/5; 208/2; 202/1; 208/3; 194/4; 209/3; 210/1; 194/1.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 24.05.2006r.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy chodnika w m. Świętno gm. Wolsztyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól długości ok. 1.92 km wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Świętno gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 159.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 22.05.2006r.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE 100 SDR 17,6 o średnicy 90 mm i długości 167,0 mb ( od punktu wpięcia Pw do Pw1 ).

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Karpicko ( ulica Poznańska ) gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 443/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 
Podano do publicznej wiadomości dnia 18.05.2006r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Niałek Wielki ( ulica Kiełpińska ) gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 147.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 
Podano do publicznej wiadomości dnia 16.05.2006r.
.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Karpicko gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 160/1.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 16.05.2006r.
.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego i szafki przyłączeniowo - pomiarowej dla zasilania budynku mieszkalnego w energię elektryczną. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 105/1; 106/9 i 135 w obrębie II.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 16.05.2006r.
.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie :

Budowy linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 314/2; 312/2; 312/5; 312/6.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 11.05.2006r.

.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Rozbudowy sieci telewizji kablowej w rejonie ulic Strzeleckiej i Krętej w Wolsztynie. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 339; 345; 347; 340/2; 341; 342; 343; 344/1; 348; 350; 351; 352/4; 352/2; 354.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. 
Podano do publicznej wiadomości dnia 04.05.2006r.
.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 80 SDR 11 o średnicy 63 mm i długości 100,0 mb.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Niałek Wielki gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 33/2; 43; 44; 45/1.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 02.05.2006r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Rozbudowy ( przebudowy ) wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 32 nad linią PKP w m. Wolsztyn wraz z przebudową dojazdów przed i za obiektem. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 401/14; 401/4; 402/5; 405/1; 408/1; 358/8; 409/3; 180; 185/1; 190/1; 191/1; 192/1; 198/8; 198/1; 197/1; 202/6; 202/4; 208/5; 208/2; 202/1; 208/3; 194/4; 209/3; 210/1; 194/1.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 28.04.2006r.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy krytej pływalni wraz z drogami dojazdowymi, placami, parkingami i chodnikami.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn ( ulica Komorowska ) na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090/1; 1090/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu – pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 26.04.2006r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn ( ulica Gajewskich i Prusa ) na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 240; 241; 453.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 26.04.2006r.
.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy linii kablowej SN 15 kV typu 3 x YHAKXS 70 mm2 długości ok. 110 mb, linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKY 4 x 120 mm2 długości ok. 420 mb, linii oświetlenia ulicznego typu YAKY 4 x 35 mm2 długości ok. 550 mb wraz z oprawami oświetleniowymi typu SGS 101 oraz stacji transformatorowej kompaktowej Minibox 20/630. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 296; 300/3; 336/2; 353/5; 356; 357/1; 358; 360; 370/14.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
        Podano do publicznej wiadomości dnia 24.04.2006r.
.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA
Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Przebudowy drogi powiatowej nr 3813 z Widzimia Starego do Kębłowa długości 3067 mb. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Stary Widzim gmina Wolsztyn, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 592 oraz w miejscowości Kębłowo gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 210; 227; 591.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 
Podano do publicznej wiadomości dnia 24.04.2006r.
.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn, obręb 1 ( ul. Graniczna i Korczaka ) na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 182; 183; 184; 185; 187; 196/2 oraz w miejscowości Niałek Wielki na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 120/4; 121.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 07.04.2006r.
.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Komorowo gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 88/6 i 88/7.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 07.04.2006r.

.
 
....
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dla zaopatrzenia w gaz obiektu przemysłowego - zakładu produkcyjnego Baxters-Polska Sp. z o.o. w m. Komorowo gmina Wolsztyn. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn - ul. Powstańców Wielkopolskich, Energetyczna, Przemysłowa, Lipowa na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 604/4; 757; 829/1; 827/1; 827/2; 828/12; 864; 862; 803/1; 828/13; 439/3 oraz w miejscowości Komorowo gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 47/1; 67; 105/4; 129; 133; 210; 314; 152; 110/2; 128/1; 132; 124; 136; 319/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 
 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
         Podano do publicznej wiadomości dnia 06.04.2006r.
.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Budowy sieci wodociągowej PCV ? 110 mm o długości około 629 m oraz sieci Kanalizacji sanitarnej PCV ? 200 mm o długości około 392 m. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 26; 27/1; 1069/1; 442; 1070/2; 1069/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
         Podano do publicznej wiadomości dnia 05..04.2006r.
.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 80 SDR 11 o średnicy 63 mm i długości 100, 0 mb. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Niałek Wielki gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 33/2; 43; 44; 45/1.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 03..04.2006r.
.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową oddzieloną od drogi krajowej nr 32 pasem zieleni. Początek inwestycji - ulica Powstańców Wielkopolskich, koniec - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 305. Pomiędzy ulicą Powstańców Wielkopolskich i ulicą Komorowską - wykonanie zatoki autobusowej ( po lewej stronie drogi krajowej nr 32 ). 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 307/2; 1094/2; 56/2; 1070/2; 1069/2; 1068/2; 161/2; 430/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 30.03.2006r.

.
 
..
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE 100 SDR 17,6 o średnicy 90 mm i długości 167,0 mb ( od punktu wpięcia Pw do Pw1 ). 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Karpicko ( ul. Poznańska ) gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 443/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 30.03.2006r.
.
 
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Przebudowy drogi powiatowej nr 3813 Stary Widzim - Kębłowo długości 3067 mb. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Stary Widzim gmina Wolsztyn na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 592 i w miejscowości Kębłowo gmina  Wolsztyn na działkach  oznaczonych numerami ewidencyjnymi 210; 227; 591.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
Podano do publicznej wiadomości dnia 28.03.2006r.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Rozbudowy sieci telewizji kablowej w Wolsztynie w rejonie ulic: Słonecznej, Garbarskiej i Spokojnej. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn na działkach  oznaczonych numerami ewidencyjnymi 278; 312/2; 312/5; 312/6; 1075; 1076; 1077/1; 1094/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 28.03.2006r.

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie : 

Przebudowy stacji transformatorowej oraz linii napowietrznej 15 kV kolidującej z planowaną rozbudową. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Niałek Wielki gmina Wolsztyn na działkach  oznaczonych numerami ewidencyjnymi 44; 45/1; 45/2; 46/1; 46/2.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 27.03.2006r.

.
 
.
.
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią. 

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn ( ulica Gajewskich i Prusa ) na działkach  oznaczonych numerami ewidencyjnymi 240; 241; 453.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie 
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Podano do publicznej wiadomości dnia 22.03.2006r.

.
.
.
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

Budowy linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wolsztyn, obręb II na działkach  oznaczonych numerami ewidencyjnymi 105/1; 106/9; 135.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu - pokój nr 33 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia 

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
 • Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie 
Podano do publicznej wiadomości dnia 20.03.2006r. 
.
.
.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA WOLSZTYNA

Burmistrz Wolsztyna informuje, że na ogłoszony w dniu 17 stycznia 2006r. otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wpłynęły 23 oferty, w tym na realizację:
 zadania z zakresu:
"Upowszechniania kultury fizycznej i sportu" - 16 ofert
zadania  z zakresu:
"Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" - 4 oferty
zadania z zakresu:
"Ochrony i promocji zdrowia" - 1 oferta
zadania z zakresu:
"Pomocy społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych" - nie wpłynęła żadna oferta
zadania z zakresu:
"Ratownictwa i ochrony ludności" - 2 oferty
23 oferty spełniło kryteria formalne.
Po rozpatrzeniu i ocenie ofert przez komisję konkursową, przyznaję dotacje niżej wymienionym organizacjom pozarządowym na wsparcie zadań z zakresu: 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • Klub Piłki Ręcznej "Wolsztyniak" Wolsztyn - 73.650,00 zł,
 • Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Iskra" Wolsztyn - 22.300,00 zł, 
 • Wojewódzki Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Nadodrze" Powodowo - 22.600,00 zł,
 • Wolsztyński  Klub Żeglarski Niałek Wielki - 19.900,00 zł,
 • Klub Sportowy "Grom" Wolsztyn - 26.150,00 zł, 
 • Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy "Orkan" Chorzemin - 22.150,00 zł,
 • Ludowy Klub Sportowy "Znicz" Obra - 17.550,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy "Dąb" Kębłowo - 11.200,00 zł,
 • Ludowy Zespół Sportowy "Sokół" Wroniawy - 8.100,00 zł, 
 • Ludowy Zespół Sportowy "Czantoria" Gościeszyn - 5.000,00 zł, 
 • Uczniowski Klub Sportowy "Szach" - 3.900,00 zł, 
 • Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kębłowo - 8.100,00 zł, 
 • Uczniowski Klub Sportowy "Mustang" - 1.900,00 zł
 • Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu - 6.000,00 zł
 • Wolsztyński Klub Skata "Ramsz" - 500,00 zł
 • ZHP Komenda Hufca Babimojsko-Sulechowskiego - 1.000,00 zł
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • Towarzystwo Kultury Ziemi Wolsztyńskiej  - 3.000,00 zł na  organizację VI Festiwalu Sztuk Młodych 
 • Towarzystwo Kultury Ziemi Wolsztyńskiej - 1.000,00 na organizację Cyklu warsztatów artystycznych "Podaj dalej".
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej - 6.000,00 zł na organizację XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • PCK Oddział Terenowy w Wolsztynie 1.500,00 zł na organizację konkursu plastycznego o krwiodawstwie
 • Ratownictwa i ochrony ludności
 • MKS "Znicz" Obra -9.000,00 zł na organizację kąpieliska strzeżonego w Obrze
 • Wolsztyński Klub Żeglarski - 1.100,00 zł na inne formy zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Jeziora Berzyńskiego
 

Burmistrz Wolsztyna 
Andrzej Rogozinski
 
.
.
OGŁOSZENIE

Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolsztynie uprzejmie przypomina, że na osoby fizyczne i prawne użytkujące obiekty budowlane, instalacje i wyroby  zawierające azbest nałożone są obowiązki wynikające z następujących przepisów prawnych:

 • rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), a mianowicie:
1. dokonania inwentaryzacji - spisu z natury wyrobów zawierających azbest;
2. przygotowania  wyniku inwentaryzacji wg wzoru na załączniku nr 1 - "Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania" lub nr 2 -  "Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone" (w dwóch egzemplarzach); należy również zaznaczyć na planach sytuacyjnych miejsca występowania wyrobów zawierających azbest;
3. przekazania jednego egzemplarza "Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania" lub „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone" przez osoby fizyczne - do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, przez osoby prawne - do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
4. przechowywania drugiego egzemplarza przez okres roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku;

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), a mianowicie: 

1. przeprowadzenia oceny stanu wyrobów zawierających azbest i na podstawie tej oceny przeprowadzania kontroli stanu wyrobów, zgodnie z załącznikiem nr 3, w dwóch egzemplarzach;
2. przekazania jednego egzemplarza "Oceny..." do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie.
 

Załącznik nr 1.  Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 
Załącznik nr 2.  Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
Załącznik nr 3 (str1 / str2 / str3).  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
 

.
.
-
[ p o w r ó t ]
UM WOLSZTYN 2006