Organy Gminy

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

Art. 11
Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy 
Organami gminy są: 

Rada Gminy oraz Burmistrz Wolsztyna mają swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, 
ul. Rynek 1.


[UM Wolsztyn 2003]