Z A R Z Ą D   M I E J S K I   W   W O L S Z T Y N I E 
-
Przewodniczący Zarządu Miejskiego 
Jan Słomiński
-
Vice Przewodniczący
Andrzej Rogoziński
-
Członkowie Zarządu
Zdzisław Szewczyk
Zbigniew Kowalewicz
Zdzisław Mucha
[ p o w r ó t ]
-

UM Wolsztyn 2002