R A D A   M I E J S K A   W   W O L S Z T Y N I E 1998 - 2002
-
 Borowczak 
 Leonard
 SLD - Karpicko
 Brychcy 
 Aleksander
 Forum - Obra
 Bu¶ko 
 Eugeniusz
 Forum - Adamowo
-
 Chrzanowski 
 Włodzimierz
 AWS - Wolsztyn
 Gałęzowski 
 Tadeusz 
 WBW - Obra
 Jakowczyc 
 Aleksander
 AWS - Powodowo
-
 Jański 
 Andrzej
 AWS - Wolsztyn
 Kalitka 
 Ryszard
 AWS - ¦więtno
 Kazubski 
 Wojciech
 WBW-Go¶cieszyn
-
 Koc±ka 
 Bogusław
 WBW - Wolsztyn
 Kopacz-Rzepa 
 Stanisława
 SLD - Wolsztyn
 Kosiński 
 Ireneusz
 WBW - Tłoki
-
 Kowalewicz 
 Zbigniew
 SLD - Wolsztyn
 Kry¶ 
 Bronisław
 Forum -Chorzemin
 Lisiewicz 
 Krzysztof
 WBW - Wolsztyn
-
 Markowski 
 Mieczysław
 WBW - Wolsztyn
 Maszner 
 Piotr
 AWS - Wolsztyn
 Nitschke 
 Andrzej
 WBW - Wroniawy
-
 Przymuszała 
 Zdzisław
 SLD - Wolsztyn
 Rogoziński 
 Andrzej
 WBW - Kębłowo
 Rzepa 
 Józef
 SLD - Obra
-
 Str±k 
 Ryszard
 Forum -St.Widzim
 Suterska 
 Halina
 AWS - Wolsztyn
 Szewczyk 
 Zdzisław
 AWS - Karpicko
-
 Tomczak 
 Magdalena
 WBW - Wolsztyn
 Wajs 
 Stanisław
 WBW -St.Widzim
 Wojciechowski 
 Maciej
 SLD - Wolsztyn
-
 Wójtowicz 
 Zdzisław
 SLD - Wolsztyn
-
SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej; AWS - Akcja Wyborcza Solidarno¶ć,
Forum - Forum dla Wolsztyna i Powiatu Wolsztyńskiego, WBW - Wolsztyński Blok Wyborczy
-
[ p o w r ó t ]
-

UM Wolsztyn 2001