BAŁTYK KARKONOSZE TOUR
.
.
 
.
08 . 0 6 . 2 0 0 6 .
.
.
.
.
0 7 . 0 6 . 2 0 0 6 
.
.

 
Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Wolsztyn
W dniach 7-8 czerwca br. będziemy gościć już poraz szósty na terenie naszej gminy kolarzy uczestniczących w XIV międzynarodowym wyścigu kolarskim "Bałtyk - Karkonosze".
W dniu 7 czerwca nastąpi zakończenie II etapu Lipiany - Wolsztyn długości 246 km. Przyjazd kolarzy do Wolsztyna przewidziany jest na godz. 16:00 - 16:45 (zależy od tempa kolarzy na trasie), po czym nastąpią jeszcze 2 okrążenia długości 8,3 km każda (na trasie Wolsztyn - Adamowo - Wolsztyn). Zakończenie etapu przewidziane jest na godz. 16:30 - 17:00.

W tym roku nastąpiła modyfikacja trasy: kolarze wjadą do Wolsztyna od strony Powodowa, wjadą na obwodnicę, z której skręcą w lewo w ul. Gajewskich, na której (przy bibliotece) usytuowana będzie meta 2 lotnych premii i etapu.  Wokół Wolsztyna kolarze przejadą również w odwrotnym kierunku niż w roku ubiegłym.

W czwartek 8 czerwca nastąpi start do III etapu Wolsztyn - Żary. Kolarze wyruszą o godzinie 12:00, na 1 okrążenie wokół Wolsztyna (w kierunku odwrotnym niż w dniu poprzednim), które zakończy lotna premia przy ul. Gajewskich. Następnie kolarze pojadą w kierunku Żar trasą: ul. Gajewskich, obwodnica, ul. Dworcowa, ul. Poniatowskiego, Powodowo w stronę Siedlca.
 

W związku z powyższym w  celu zapewnienia bezpieczeństwa nastąpią okresowe utrudnienia w ruchu na trasie przejazdu kolarzy: w środę od godziny 15:20 do zakończenia etapu oraz w czwartek od godziny 11:00 do 12:30.

Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do kibicowania zarówno na trasie wyścigu jak i na mecie i starcie do kolejnego etapu. Przed zakończeniem II etapu w środę jak i przed startem do III etapu w czwartek przewidziane są przy bibliotece występy artystyczne (koncert orkiestry, zespoły wokalne).
 
 

T R A S A   P R Z E J A Z D U  - Z O B A C Z

 

w w w . w o l s z t y n . p l