BUDOWA  ODCINKA  ULICY  POGODNEJ W WOLSZTYNIE
(odcinek od Różanej do Spacerowej)
.
 
Długość ulicy - 150 m
Szerokość ulicy - 5  m
Powierzchnia ulicy - 759  m2
.

Wykonawcą  robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, był: 

Zakład Budowlano-Dogowy
BAR - BET
Andrzej Barski
Chobienie 15

Nadzór nad pracami pełnił:
Pan  Wojciech Chałupka

Zakres prac objętych zamówieniem obejmował wykonanie:

  • ustawienie ścieków betonowych  326 m,
  • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 759 m2,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 759 m2
  • wykonanie w-wy odsączającej gr 10 cm- 759 m2
  • wykonanie stabilizacji gruntu cementem gr.10 cm-  759 m2,
  • plantowanie poboczy - 840 m2.
Terminy  realizacji inwestycji zostały przez Wykonawcę dotrzymane.

Koszt zadania  -  ok.  125.000,- zł

.
w w w . w o l s z t y n . p l