BUDOWA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z NIAŁKA WIELKIEGO DO TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIOREM ŚWIĘTYM W OBRZE

  

.
  • Długość  ścieżki                                 4,440 km
  • Szerokość ścieżki                                     2  m
  • Powierzchnia                                     8726  m2


Wykonawcą  robót drogowych , wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było: 
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Ul. Akacjowa 1
Świętno

Nadzór nad pracami pełnił:
Pan  Jan Hemmerling
 

Zakres zamówienia  obejmował m.in.:

  • wycinkę  drzew,
  • roboty ziemne, 
  • wykonanie podbudowy  betonowej na przejazdach  154 m2,
  • wykonanie nawierzchni  ścieżki z gruntu stabilizowanego cementem oraz powierzchniowe zamknięcie nawierzchni asfaltem i miałem kamiennym 8726  m2, 
  • wykonanie przepustów,
  • roboty wykończeniowe (ustawienie znaków drogowych, profilowanie poboczy ścieżki, prace porządkowe).
Termin  realizacji inwestycji   zostały przez Wykonawcę dotrzymany

Koszt  inwestycji  ok.  425.000,- zł

.
w w w . w o l s z t y n . p l