NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH

 
.
.
W dniu 22 czerwca br w ogrodzie Dr Kocha odbyło się spotkanie Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego z uczniami i nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Wolsztyn, którzy zostali nagrodzeni za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2006/06.

W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Rady Miejskiej - Wojciech Kazubski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji - Bogusława Suchocka, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty - Zofia Filipczak.

Dyplomy i upominki otrzymali:
Uczniowie:
- Katarzyna Adam  - Gimnazjum Obra - l.a.
- Przemysław Tomiak  - Gimnazjum Obra - l.a.
- Sławomir Grzelak  - Gimnazjum Obra - l.a.
- Dawid Wróblewicz  - Gimnazjum Nr 2 - l.a.
- Sewerym Krawczyk  - Gimnazjum Nr 2 - l.a.
- Marta Weiss   - Gimnazjum Nr 1 - l.a.
- Adrian Horowski  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Paweł Rusiński  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Damian Kubiak  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Adam Pacześny  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Paweł Nowak  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Damian Krzyżański  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Karol Wojtas  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Kamil Adamczak  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Jarosław Płóciniczak - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Adrian Mielcuszny  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Paweł Jankowiak  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Maciej Tomiak  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Tomasz Rusiński  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Jakub Kaczmarek  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Błażej Walkowiak  - Gimnazjum Nr 1 - piłka ręczna
- Robert Skrzypczak  - SP Kębłowo  - l.a.
- Mateusz Żurek  - SP Nr 1 Wolsztyn - l.a.
- Jakub Głowacki  - SP Nr 1 Wolsztyn - l.a.
- Kamil Rozynek  - SP Nr 3 Wolsztyn - l.a.
- Kacper Krzyżan  - SP Nr 3 Wolsztyn - l.a.
- Żaneta Woś   - SP Obra  - badminton
- Sandra Hoffman  - SP Obra  - badminton
- Justyna Jokiel  - SP Obra  - badminton

Nauczyciele:
- Robert Wilk   - Gimnazjum Obra
- Jacek Skwierzyński  - Gimnazjum Nr 2
- Artur Mikołajewski  - Gimnazjum Nr 2
- Mateusz Kazubski  - Gimnazjum Nr 1
- Jacek Kaczmarek  - Gimnazjum Nr 1
- Tomasz Andrzejewski - SP Kębłowo
- Artur Walczak  - SP Nr 1 Wolsztyn
- Marcin Pietruszka  - SP Nr 3 Wolsztyn
- Łucja Kula   - SP Obra

.
w w w . w o l s z t y n . p l